A megfelelő pákahegy kiválasztása – 4. rész

Lapos penge hegyTovábbi speciális pákahegyek

Sorozatunk előző részeiben áttekintettük a pákahegyek kiválasztásának alapvető szempontjait, az elterjedt általános geometriai formákat, valamint a gyártók kínálatában gyakran megtalálható, különféle alkatrész-tokok kezeléséhez (jellemzően kiforrasztásához) alkalmazható speciális pákahegy formákat.

Továbbra is a bonyolultabb geometriai formáknál maradva, a jelen részben a kevésbe alkatrész-specifikus, inkább egyes műveletekre vagy műveletcsoportokra optimalizált hegyformákat vesszük górcső alá.

Lapos penge formájú hegyek

lapos pengeA gyártók leírásaiban ez a forma általában „penge” vagy „spatula” elnevezéssel szerepel, amely elnevezés egy, a pákahegy szárára merőleges, viszonylag széles, egyenletesen fűtött éllel rendelkező formát takar. A méretek jellemzően 10 mm-től kezdődnek és jellemzően 32-35 mm-ig terjednek, de egyes cégek kínálatában akár 40 mm vagy azt meghaladó méretekkel is találkozhatunk. Ezeknek a legfőbb alkalmazási területe a komplex formájú integrált áramkörök (BGA, QFP stb.) helyének kiforrasztás utáni tisztítása, de e mellett egy sorban elhelyezkedő kivezetések (pl. élcsatlakozók forrasztási pontjai) egyidejű melegítésére is alkalmasak. A forma előnye, hogy egy viszonylag széles területen egyidejűleg megolvasztja az összes ott található ónt, ezért –egyebek mellett – kiválóan alkalmas nagyobb területek kiforrasztó rézsodrat („ónharisnya”) alkalmazásával történő tisztítására.

(a videót a Metcal bocsátotta rendelkezésemre)

Késpenge formájú hegyek

késpenge hegyAz előbb említett lapos pengéktől eltérően, ezek a pákahegyek egy keskenyebb (jellemzően 3-6 mm széles) éllel rendelkeznek, amely 45° szögben áll a páka szárához viszon
yítva. Így a lapos pengéhez hasonló módon használható él mellett a páka egy kisebb pontok forrasztására kiválóan alkalmas, csúcsos heggyel is rendelkezik. Némi ügyességgel forgatva, ezzel a pákával számos, eltérő méretű forrasztófelületet igénylő be- és kiforrasztó műveletet el lehet végezni, valamint tisztítása, ónhidak eltávolítására is alkalmas. Talán ez a forma áll legközelebb a sorozatunk bevezetőjében megfogalmazott, minden műveletre alkalmas hegy iránti igény kielégítéséhez. Persze, mint a műszaki megoldások terén kivétel nélkül minden esetben, az előnyök mellett hátrányokkal is kell számolni, ezért ezt a formát sem tekinthetjük csodafegyvernek. A legnagyobb hátránya, hogy a nagyobb felületekhez csak penge kialakításából adódó szögben lehet hozzáférni. Tapasztalataim szerint a használata általában a dolgozók késpenge hegy használatkézügyességére jobban összpontosító távol-keleti cégekre jellemző. Találkoztam már ennek a típusnak egy, az alaptípus egyenesei helyett íves formákból kialakított változatával is. A gyártó cég szándékai szerint ez a forma megkönnyítette a páka többcélú használatát. Ez is rendelkezik egy pontforrasztásra alkalmas csúccsal, a nagyobb felületet igénylő forrasztási helyekhez, az íves formának köszönhetően több szögből is hozzá lehet férni. Volt alkalmam személyesen kipróbálni ezt a hegyet is és valóban egy nagyon jól eltalált formának tartom, viszont a gyártó cég – személyes véleményem szerint túlbecsülve az egyébként jó ötletben rejlő lehetőségeket – túl magasra árazta ezt a típust, meglehetősen lekorlátozva az elterjedését.

Ezzel elérkeztünk a speciális pákahegy-formák Akhilleusz-sarkához: a gazdasági szempontokhoz. Bár egyes műveleteket nagyon egyszerűen és gyorsan végre lehet hajtani ezekkel a hegyekkel, nem vitatható, hogy ezek a hegyek meglehetősen drágák. Az adott művelet szinte minden esetben elvégezhető gazdaságosabb eszközökkel, általános célú pákahegyekkel vagy – bonyolultabb alkatrészek esetén – meleg levegővel. Ugyanakkor az általános hegyek használata lassítja a műveletet, a meleg levegő pedig kevésbe ellenőrzötten fűt, ami főleg a javítás alatt lévő alkatrésszel szomszédos területeken lehet káros. Egy átfogó gazdasági elemzés persze kimutathatja a drágább, de hatékonyabb módszer megtérülését, de ez az elemzés önmagában is idő- és forrásigényes. A cégek többsége pedig ezért nem is foglalkozik ezzel az elemzéssel, hanem alapból az alacsonyabb beszerzési árú megoldás mellett dönt.

Egyedi kialakítású hegyek

Végezetül meg kell említenünk még egy lehetőséget: az egyedi kialakítású pákahegyeket. Ha egy olyan forrasztást kell elvégeznünk, amely – a korlátozott hozzáférés, speciális forma vagy bármely más ok miatt – problémás lehet a gyártók szabványos kínálatában szereplő hegyekkel, mindig fennáll a lehetőség, hogy megtervezzünk és legyártassunk egy egyedi kialakítású hegyformát. A nagy gyártók is általában kínálnak ilyen szolgáltatást, de erre szakosodott kisebb cégeket is találhatunk.  Persze nem szabad elfelejtenünk, hogy ilyen esetben a tervezési és technológiai előkészítési költségeket is meg kell fizetnünk, amelyek egy kisebb sorozat esetén fajlagosan elég magasak lehetnek.